ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษาโปรดทราบ เอกสารที่Downloadให้ปรับเป็น Font TH Niramit AS
Download Font TH Niramit AS ได้ที่นี้
การฝึกงาน
ใบส่งตัว
ใบตอบรับ
แบบรายงานตัวเข้าฝึกงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงาน
แบบประเมินรายงานinternship
แบบประเมินผลการฝึกงาน
แบบแจ้งรายละเอียดที่ฝึกงาน
บันทึกการทำงานรายวัน
แบบคำขอทั่วไป (วิชากิจกรรม)
แบบคำขอทั่วไป (วิชาทั่วไป)
แบบคำขอทั่วไป (วิชาฝึกงานภาคฤดูร้อน)
แบบคำขอทั่วไป (วิชาวิทยานิพนธ์)
รายชื่อบริษัทฝึกงาน
หนังสือรับรอง(สำหรับผู้ปกครอง)
ใบลา
ใบลาหยุดเรียน
ใบขอทั่วไป
แบบขอยืมพัสดุ
แบบแจ้งซ่อม
แบบขอใช้สถานที่ (หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก)
ใบคำร้องขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิดFlag Counter