ช่องทางการรับเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่
• ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. (053) 948914-18
• งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (053) 942816, (053) 942844
#ARCCMU COUNTER

Flag Counter