ผศ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์


ผศ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์
เมล์ : rattapong.a@cmu.ac.th
โทร : 053-942833

ผลงานทางวิชาการ

  • ผลงาน “เรียนสถาปัตย์ทำไม ?”. งานสถาปนิก 57 “สิบแปด l แปดสิบ” ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร หน้า1 -1. 2014. 1 เม.ย. 29 2014 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
  • Urban / Architecture / Decode : A case study in Chiang Mai. การประชุมวิชาการ South-East Asia Smart City Symposium “Smart City : The Next Generation” กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2556 หน้า83 -87. 2013. 5 มิ.ย. 8 2013 12:00AM (บทความวิ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

  • ผู้ร่วมวิจัย : การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ-574859397
  • ผู้ร่วมวิจัย : การจำลองพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเสมือนกรณีตัวอย่างพื้นที่เมืองมรดกโลก “หลวงพระบาง”
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : เทคนิควิธีในการออกแบบพิพิธภัณฑ์
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การค้นหาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษก่อตั้ง


Flag Counter