Dean Activities
Executive Activities 2018 | Activities Gallery
Page 1 2

15 Sep 2018
พิธีศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2561
15 Sep 2018
พิธีสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
11 Sep 2018
ทีมผู้จัดการประกวดแบบ 2018 Guangdong-Hong Kong-Macao International College Construction Competition and 'TIANHUA' Bamboo Structure Design Competition Mission Statement เข้าพบคณาจารย์คณะฯ
08 Sep 2018
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.”
03 Sep 2018
พิธีเปิดโครงการ Workshop และศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น
03 Sep 2018
คณะศึกษาดูงานจากศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ Yunnan Around Asia International Education Center ประเทศจีน เยี่ยมชมคณะ
30 Aug 2018
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจสุดยอดพิพิธภัณฑ์ Museum Thailand Awards 2018 จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
30 Aug 2018
Happy Relax : เกมวิบากมหาสนุก
24 Aug 2018
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนและเยี่ยมชมคณะ
22 Aug 2018
การหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble ประเทศฝรั่งเศส
16 Aug 2018
กิจกรรม ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2561
15 Aug 2018
กิจกรรม All School Meeting ประจำภาคการศึกษา 1/2561
06 Aug 2018
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 Jul 2018
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ (รหัส 61)
12 Jul 2018 - 13 Jul 2018
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
11 Jul 2018
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
03 Jul 2018
Faculty Of Architecture And City Planning, Kunming University of Science and Technology เข้าเยี่ยมชมคณะ
01 Jun 2018
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24 May 2018
พิธีเปิดนิทรรศการ “WH? Exhibition” และ นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ “{X} – it”
11 May 2018
การหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ Kaywon University of Art and Design
07 May 2018
การหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ National University of Singapore
04 May 2018
การหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ Western University, Cambodia
27 Apr 2018
พิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448