Dean Activities
ดูกิจกรรมอื่น 
Executive Activities 2019

กิจกรรม :ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และพระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
วันที่ : 13 Apr 2019
สถานที่ : ถนนเจริญเมือง - ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย ประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562


The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448