Activity Gallery
   
Semester 2/2007
Final Project: Mobility+Pre-fabrication structure=Architecture of cultural movement
Untitled Document
ลิเก
หมอลำ
หนังตลุง
หนังเร่
01
02
03
04
05

INFO

เป็นโจทย์การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีเงื่อนไขของการใช้งานและความเหมาะสมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเร่ เช่น หนังเร่ โรงละครรำ ลิเก หนังตลุง หรือการละเล่นต่างๆ (ไม่จำกัดภูมิภาค) โดยรวมเข้ากับประเด็นของโครงสร้างที่เคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนได้ เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและวัสดุที่ใช้หล่อหลอมเป็นสถาปัตยกรรมในท้ายที่สุด

Theme:

นักศึกษาจะได้รับโจทย์การออกแบบอาคารและสถาปัตยกรรมที่เคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้แนวความคิดมาจากการเลือกเข้าไปศึกษาถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการแสดงเร่ต่างๆของไทย นับตั้งแต่ วงดนตรีลูกทุ่ง การฉายหนังเร่ คณะลิเก ลำตัด หมอลำ หนังตลุง ละครหุ่น หรือการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นอาชีพหารายได้จากการเปิดการแสดง

งานชิ้นนี้กำหนดให้นักศึกษาเลือกกลุ่มคณะที่ทำการแสดงเหล่านี้มาศึกษาทำความเข้าใจเพื่อการออกแบบมาหนึ่งหลุ่ม โดยมีสมาชิกภายในกลุ่ม คณะนี้ประมาณ 20 ชีวิตขึ้นไป และเปิดรับงานแสดงต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเหนือ ทั้งปี เดือนหนึ่งก็ต้องตระเวณเปิดการแสดงไปทุกๆศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ บางครั้งก็เป็นเวลาทั้งอาทิตย์

จากลักษณะของอาชีพและวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบของการแสดงเร่อย่างนี้ ทำให้มีความต้องการอาคารสถาปัตยกรรมที่รองรับความต้องการหลักๆดังนี้

1)อาคารสำนักงานหลัก (HEAD QUARTER)

ใช้เป็นศูนย์กลาง ที่ทำงานเอกสารและการเงินต่างๆ (OFFICE) รวมถึงรับติดต่องานต่างๆและเป็นที่เก็บของ สัมภาระต่างๆที่ใช้ในการแสดง และเป็นที่พักของบุคคลากรในกลุ่มคณะด้วย
2)อาคารเคลื่อนที่ (กำหนดให้ใช้รถลากทางบก หรือเรือลากทางน้ำ) (MOBILE SHUTTLE)

เป็นอาคารเคลื่อนที่และปรับเปลี่ยนได้ เพื่อปรับใช้เป็นฉากที่ใช้ในการแสดงทั้งส่วนหน้าฉากและหลังฉาก (หรือใช้เป็นจอฉายในกรณีของหนังเร่) และสามารถปรับเป็นที่เก็บของ สัมภาระที่ใช้ในการแสดง อาทิเช่น เครื่องแต่งกาย ชุดแสดง เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องฉาย ที่นั่งชมต่างๆ เป็นต้น ในส่วนนี้รวมถึงการปรับใช้เป็นส่วนใช้งานเสริมอื่นๆได้ด้วย เช่น ที่นั่งพัก ที่เก็บอาหาร น้ำดื่มต่างๆ (ตามลักษณะการแสดงที่เลือกมานั้นๆ)

(อนึ่ง- อาคารส่วนที่สองสามารถประกอบเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานหลักได้ เมื่อไม่ได้มีการเดินสายการแสดง)

PROGRAM:รายละเอียดของความต้องการการใช้งานของอาคารทั้งสองส่วนมีดังนี้

PART 1-
อาคารสำนักงานหลัก (HEAD QUARTER) ( รวมพื้นที่อาคาร ประมาณ 758 ต.ร.ม.)

a) ส่วนสำนักงาน Office area
- ห้องหัวหน้าคณะและผู้จัดการ (คนเดียวกัน) 20 ต.ร.ม.
- ทำงานบัญชี (2 คน) 16 ต.ร.ม.
- รับคิวและฝ่ายบุคคล (1 คน) 9 ต.ร.ม.
- ติดต่อสอบถามและดูแลทั่วไป (1 คน) 9 ต.ร.ม.
- ห้องประชุมรวม (สำหรับ 15 คน) 40 ต.ร.ม.
- ห้องน้ำ ชาย-หญิง 20 ต.ร.ม.

b) ส่วนโถงทางเข้าหลัก Main entrance
- ทางเข้า 4 ต.ร.ม.
- เจ้าหน้าที่ยาม 3 ต.ร.ม.
- ที่พักรอ 20 ต.ร.ม.
- ห้องน้ำรวม 12 ต.ร.ม.

c) ทางเข้ารอง Sub entrance
- โถงที่นั่งพักและจ่ายค่าจ้าง 30 ต.ร.ม.
- ที่โหลดวางของ 20 ต.ร.ม.
- ห้องน้ำและอาบน้ำรวม (4 ห้อง) 15 ต.ร.ม.

d) ห้องฝึกซ้อมและเก็บของ Practice & Recital area
- พื้นที่ซ้อม (แปรตามลักษณะเร่ที่เลือก) ประมาณ 30 ต.ร.ม.
- เก็บของ ประมาณ 15 ต.ร.ม.

e) ที่พักคนงานและทีม (สำหรับ 8-12 คน)
- ห้องนอนรวมหญิง 2 ห้อง(เตียงสองชั้น สี่คน/ห้อง) 32 ต.ร.ม.
- ห้องนอนรวมชาย 2 ห้อง(เตียงสองชั้น สี่คน/ห้อง) 32 ต.ร.ม.
- ห้องน้ำรวม ชาย 16 ต.ร.ม.
- ห้องน้ำรวมหญิง 16 ต.ร.ม.
- ที่ซักล้าง-ตากผ้า-ซักผ้า 16 ต.ร.ม.

f) ที่เก็บของหลัก Storage (including costume, set, screen, sound, props...etc)
- เก็บของใหญ่ 30 ต.ร.ม.
- เก็บของเล็กทั่วไป 30 ต.ร.ม.

g) บริเวณอยู่อาศัย Living quarter
- ที่นั่งเล่น ดูทีวี 25 ต.ร.ม.
- ระเบียงนั่งเล่น 10 ต.ร.ม.
- ครัวทำอาหาร Kitchen 20 ต.ร.ม.
- ส่วนซักล้าง 15 ต.ร.ม.

h) บริเวณทานอาหารรวม Dining area (ประมาณ 15-30 ที่)
- ทานอาหาร 40 ต.ร.ม.

i) ห้องแม่บ้านทำความสะอาด Maid quarter
- ห้องนอน (1 คน) 9 ต.ร.ม.
- ห้องน้ำ 6 ต.ร.ม.

j) ที่จอดรถบัสใหญ่ไว้ใช้งาน (กรณีทางน้ำให้คิดเป็นเรือลากจูง) Parking for a 10-wheel Lorry, two staff cars, five or more motorcycles
- รถบัส ประมาณ 9 x 3
- ที่จอดรถรถสี่ล้อทั่วไป 3 คัน
- ทางสัญจร (คิดจาก 30% ของพื้นที่ใช้สอยอาคาร) (560 x0.30= ประมาณ 168 ต.ร.ม.)


Part 2 -
อาคารเคลื่อนที่ (กำหนดให้ใช้รถลากทางบก หรือเรือลากทางน้ำ) (MOBILE SHUTTLE)
a)มีขนาดและความเหมาะสม ตรงกับการใช้งานตามการแสดงเร่ที่เลือกมาศึกษาออกแบบ
b)ปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวก เมื่อนำไปเวลาเดินสายการแสดง
c)มีที่เก็บของ Setting & Storage space
d)ส่วนเสริมอื่นๆตามสมควร (Free-style)
e)สามารถใช้รถพ่วงลากไปได้ (หรือเรือ) อย่างสะดวกสบาย


SITE:

-Free of choice, However the site should not exceed 1 rai (400 sq. Wa) and located within Chiang Mai manucipality’s area.
-นักศึกษาต้องเลือกที่ตั้งขึ้นมาภายในตัวเมืองเชียงใหม่ (ที่ดินว่างเปล่า ที่รกร้าง อาคารตึกแถว ที่ที่มีอาคารอยู่แล้ว) โดยมีข้อกำหนดให้มีพื้นที่ของที่ตั้งไม่เกิน 1 ไร่ (400 ตารางวา) และมีด้านใดด้านหนึ่งของที่อยู่ติดถนนใหญ่
-นักศึกษาจะต้องนำเสนอการเลือกที่ตั้ง ตามความเหมาะสมของตัวลักษณะการแดงเร่และตามกรอบความคิดหลักของโครงการ โดยให้นำเสนอเป็นที่ตั้งตัวเลือกมาอย่างน้อย สาม ตัวเลือก ในการนำเสนอที่ตั้งภายในกลุ่มของตนในวันที่ 27 ธันวาคม นี้ (ใช้ความรู้จากวิชา อ.สถาปนาประกอบในการวิเคราะห์และเลือกที่ตั้งที่เหมาะสม)


ตารางกำหนดเวลา

17-21 Dec 2007 - Mid-Term Week
24 Dec 2007 - Election break (no Class)
- Studio organisation + new partition and group meeting area
27 Dec 2007 - Lecture 05: Mobility and Prefabrication (by Aj. Thavatchai)
- Site proposal Presentation (Group presentation)
31 Dec 2007 - New Year!!!!!!!!!!!! 
3 Jan 2008 - Schematic and site study+analysis
7 Jan 2008 - Tutorial+ development
10 Jan 2008 - Pin-up 01 + Forum on
“Nomad/homeless/mobile to the space design”
14 Jan 2008 - Tutorial+ development: Planning and structure
17 Jan 2008 - Tutorial+ development
21 Jan 2008 - Pin-Up 02 + Forum on
“Adjustable/flexible/moveable structure”
24 Jan 2008 - Tutorial+ development
- CMU Commencement day
28-31 Jan 2008 - PRODUCTION WEEK

3 Feb 2008 - Project Submission at 12.00 am.
4-8 Feb 2008 - Studio 2 Final Project Presentation
8 feb 2008 - Wrap-up Class (at 18.00 pm.)