Activity Gallery
Activities Gallery 2018 | Executive Activities
Page 1 2 3

01 Oct 2018 - 05 Oct 2018
» โครงการสถาปนิกน้อย รุ่นที่ 4
28 Sep 2018
» คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลดิโลกราชราชานุสรณ์
25 Sep 2018
» พิธีเปิด “ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
24 Sep 2018
» นักศึกษาจาก School of Life Science and Chemical Technology, Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้ารับฟังการบรรยายของคณะฯ
21 Sep 2018
» การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
20 Sep 2018
» การนำเสนองาน "SOME IDEA" Co-working Street Furniture
15 Sep 2018
» พิธีศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2561
15 Sep 2018
» พิธีสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
11 Sep 2018
» ทีมผู้จัดการประกวดแบบ 2018 Guangdong-Hong Kong-Macao International College Construction Competition and 'TIANHUA' Bamboo Structure Design Competition Mission Statement เข้าพบคณาจารย์คณะฯ
08 Sep 2018
» ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.”
03 Sep 2018
» พิธีเปิดโครงการ Workshop และศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น
03 Sep 2018
» คณะศึกษาดูงานจากศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ Yunnan Around Asia International Education Center ประเทศจีน เยี่ยมชมคณะ
30 Aug 2018
» ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจสุดยอดพิพิธภัณฑ์ Museum Thailand Awards 2018 จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
30 Aug 2018
» Happy Relax : เกมวิบากมหาสนุก
24 Aug 2018
» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนและเยี่ยมชมคณะ
23 Aug 2018
» ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการกำกับทิศทางองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบทุนสนับสนุน สมทบเข้ากองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
22 Aug 2018
» การหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble ประเทศฝรั่งเศส
16 Aug 2018
» กิจกรรม ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2561
15 Aug 2018
» กิจกรรม All School Meeting ประจำภาคการศึกษา 1/2561
08 Aug 2018
» กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่1)
06 Aug 2018
» คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
03 Aug 2018
» งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
25 Jul 2018 - 26 Jul 2018
» กิจกรรม Pre-college คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448