Activity Gallery
Activities Gallery 2019 | Executive Activities
Page 1 2

29 Apr 2019
» คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 Apr 2019
» สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26 Apr 2019
» พิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562
26 Apr 2019
» พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562
22 Apr 2019
» ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย
13 Apr 2019
» ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และพระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
11 Apr 2019
» อธิการบดีจาก University College of Technology Sarawak ประเทศมาเลเซีย หารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะ
30 Mar 2019
» คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
19 Mar 2019
» การเสวนาพิเศษ FACMU Talk
13 Mar 2019
» การบรรยายพิเศษหัวข้อ รักษ์เมือง ลดฝุ่นควัน
12 Mar 2019 - 16 Mar 2019
» โครงการวาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 23
04 Mar 2019
» การอบรมความรู้ความเข้าใจด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (CMU-EdPEx)
23 Feb 2019
» นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นนักศึกษา งานประกวดออกแบบตกแต่งบ้าน หัวข้อ อยู่ “บ้านท่าน” อย่านิ่งดูดาย : Sustainable-Innovative-Realistic SCG HOME SOLUTION เมืองวัสดุ
21 Feb 2019 - 24 Feb 2019
» โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม ASA Architectural Design Student Workshop ’ 62
15 Feb 2019
» โครงการ “FACMU International Exchange and Scholarship Share”
15 Feb 2019
» ฮอมเส้น ฮอมเสียง เล่าเรื่องล้านนา
12 Feb 2019
» การบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'ธรรมชาติและการอยู่ร่วมในวัฒนธรรมญี่ปุ่น'
12 Feb 2019
» ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Inspire In Style Design Contest 2019
22 Jan 2019
» คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
21 Jan 2019
» Home Coming Day
20 Jan 2019
» ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53
14 Jan 2019
» ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก President of Kyoto Institute of Technology Japan
14 Jan 2019
» President of Kyoto Institute of Technology Japan หารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะThe Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448