Activity Gallery
Activity Gallery 2016

กิจกรรม :Workshop ถ่ายภาพ ศิลปะอยู่ในทุกที่ ครั้งที่ 1
วันที่ : 16 Jan 2016-17 Jan 2016
สถานที่ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการถ่ายภาพในหัวข้อ “Art is all around...ศิลปะอยู่ในทุกที่” ครั้งที่ 1 ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยช่างภาพ คุณพีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางวียงเชียงใหม่ และมีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และภายในจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพได้อย่างถูกวิธี การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพได้อย่างถูกต้อง และรู้จักใช้เทคนิคการถ่ายภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเก็บภาพในมุมมองของตัวเองและนำมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการ โดยถือเป็นหนึ่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานเมืองเมือง ครั้งที่ 17 “Paris-Chiang Mai ปารีส-เชียงใหม่”

ขอขอบคุณรุปภาพจาก Facebook ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา


The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448