assan - Professional theme

กิจกรรม : โครงการมอบความรักปันน้ำใจให้สุนัขและแมวจรจัด (Happy Heart) และ โครงการแบ่งปันความสุขเพื่อพี่น้องผู้ด้อยโอกาส (Happy Society)

วันที่ : 24/05/2560
คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมเงินบริจาคในโครงการมอบความรักปันน้ำใจให้สุนัขและแมวจรจัด (Happy Heart) และ โครงการแบ่งปันความสุขเพื่อพี่น้องผู้ด้อยโอกาส (Happy Society) นำไปจัดซื้ออาหาร ของใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งรวบรวมสิ่งของบริจาคต่างๆ นำไปมอบให้แก่บ้านสุนัขและบ้านแมว ณ มูลนิธิสันติสุข เมื่อวันที่ 9 และ 19 พฤษภาคม 2560 และบ้านเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านพระพร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560


Flag Counter