assan - Professional theme

กิจกรรม : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจสุดยอดพิพิธภัณฑ์ Museum Thailand Awards 2018 จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

วันที่ : 30/08/2561
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจสุดยอดพิพิธภัณฑ์ Museum Thailand Awards 2018 จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา เข้ารับรางวัลสุดยอดพิพิธภัณฑ์ Museum Thailand Awards 2018 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. และในปีนี้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อย มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. ประเภทรางวัล Museum Thailand Awards 2018 (รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวัฒนธรรม)
2. ประเภทรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 1 ใน 10 อันดับแรก ของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยการโหวตของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www.museumthailand.com) จาก 1,500 แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้เเนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์เเละเเหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย โดยได้มีกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ไทยสามารถเข้าสู่ระดับสากลต่อไปได้ในอนาคต และรางวัล Museum Thailand Awards 2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รางวัล Museum Thailand Awards 2018 คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน แยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย (อ้างถึงจาก ICOM : International council of museums)
2. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 โดยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www.museumthailand.com) จาก 1, 500 แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

เครดิตภาพและข้อมูล : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

Flag Counter