assan - Professional theme

กิจกรรม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดขบวนโคมยี่เป็ง ประจำปี 2562

วันที่ : 10/11/2562
สถานที่ : บริเวณประตูท่าแพ ถนนช้างคลาน ผ่านไนท์บาร์ซ่า สิ้นสุดบริเวณสี่แยกแสงตะวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดขบวนโคมยี่เป็ง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณประตูท่าแพ ถึงถนนช้างคลาน ผ่านไนท์บาร์ซ่า สิ้นสุดบริเวณสี่แยกแสงตะวัน

นอกจากนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดขบวนโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยมีนายนิธิ พึ่งพุทธ เป็นผู้แทนคณะฯ ขึ้นรับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท จาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562