ข่าวสารคณะ

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวงานวิจัย ทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

The 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 17/05/2562
โครงการแลกเปลี่ยน Patikar Summer Camp 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 15/05/2562
Staff Training Week
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 02/05/2562
โครงการ Toyo Summer Program 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 01/05/2562
เชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’s Health Research Awards 2019
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 30/04/2562
HBP International Summer Program 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 25/04/2562
ทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 18/04/2562
Summer School at Lithuania
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 17/04/2562
ทุน Beijing Government Scholarship
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 04/04/2562
โครงการแลกเปลี่ยน Summer University Prague 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 04/04/2562
การประชุมวิชาการ ASAHIL Conference 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 28/03/2562
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 20/03/2562
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ปี 2563
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 20/03/2562
แจ้งผลการคัดเลือก ผู้รับรางวัล PTIT Awards ประจำปี 2562 – 2563
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 15/03/2562
KIT Global Human Resource Development Program
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 06/03/2562
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ AITC 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 01/03/2562

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน / ประกวดแบบ

ข่าวทั่วไป

Flag Counter