ข่าวสารคณะ

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวงานวิจัย ทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

Staff Training Week Application Form and Tentative Program
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 23/01/2563
Chandigarh University Mobility Program for all 2020
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 15/01/2563
Short Term Program Fall 2020 at University of Ryukyus
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 15/01/2563
Kansai University Summer School / IJLC
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 07/01/2563
โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide September 2020
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 06/01/2563
Tohoku University Summer 2020
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 27/12/2562
Kanazawa University Short Stay Program 2020-2021
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 11/12/2562
ทุนการศึกษา Franco - Thai 2020 Scholarship
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 22/11/2562

ข่าวงานบุคคล

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวทั่วไป

ปฏิทินคณะ

21/01/2563 09:00

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

ได้รับเกียรติจากทีมตรวจสมรรถภาพทางกายจากงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค (การทดสอบสมรรถภาพฯ) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 มาเป็นผู้ทดสอบตามรายการ ดังนี้
-แรงบีบมือ
-ความอ่อนตัว
-น้ำหนักถ่วง
-แรงเหยียดขา
-ความจุปอด
-ชีพจรขณะทดสอบกิจกรรม

การเตรียมตัววันที่มาทดสอบ
-ควรรับประทานอาหารหนักก่อนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
-ห้ามกินยาหรือสิ่งกระตุ้น เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ ฯลฯ
-เตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อม

วิภาดา จี้รัตน์
24/01/2563 06:50:00 - 00:00:00

ถ่ายภาพหมู่คณะร่วมกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ณ สแตนด์ที่ 2 (ไร่ฟอร์ด)

วิภาดา จี้รัตน์
25/01/2563 13:00

Home Coming Day

วิภาดา จี้รัตน์
27/01/2563 08:00

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่54

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิภาดา จี้รัตน์
31/01/2563 08:00

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 (สำหรับบุคลากร)

ณ ห้อง common room ชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
05/02/2563 08:00

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

ณ ห้อง common room ชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
Flag Counter