ข่าวสารคณะ

ข่าวบริการวิชาการ

เชิญส่งผลงานร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 26/09/2561

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวงานวิจัย ทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Nagasaki University
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 26/09/2561
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Taiwan Normal University
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 25/09/2561
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ilan University Taiwan
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 24/09/2561
University of the Ryukyus, Okinawa, Japan
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 14/09/2561
The 2nd Cycle UMAP Program A&B 2018-2 (Spring2019)
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 24/08/2561
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 09/08/2561
Short Term Kansai University Intensive Japanese Language and Culture Course in Winter 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 01/08/2561
Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 17/07/2561

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน / ประกวดแบบ

ข่าวทั่วไป

ปฏิทินคณะ

25/09/2561 11:30:00 - 00:00:00

ประชุมงานศูนย์ออกแบบฯ ครั้งที่ 12/12

ณ ห้องประชุมศูนย์ออกแบบฯ

วิภาดา จี้รัตน์
27/09/2561 11:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการแผนฯ ครั้งที่ 9

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
04/10/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
05/10/2561 12:00:00 - 00:00:00

ประชุมหน่วยนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10

ณ ห้อง Common Room

วิภาดา จี้รัตน์
11/10/2561 11:45:00 - 00:00:00

ประชุมบุคลากรคณะฯ

ณ ห้องประชุมชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
11/10/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ครั้งที่ 10

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
19/10/2561 16:00

Lecture Series 2018

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
25/10/2561 13:30:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย

วิภาดา จี้รัตน์
Flag Counter