ข่าวสารคณะ

ข่าวบริการวิชาการ

เชิญร่วมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 07/03/2561

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ข่าวงานวิจัย ทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

เชิญสมัครขอรับทุนFellowships for Research in Japan ประจำปี 2561
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 11/04/2561
Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2018
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 09/04/2561
ทุน IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 04/04/2561
เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย BRAND’s Health Research Awards
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 15/03/2561
โครงการ ASEM Work Placement Programme
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 31/01/2561

ข่าวทั่วไป

Australian Pavilion-Chiang Mai World Fair 2018
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 09/04/2561
เชิญร่วมงาน 1st International MICE Conference and Forum
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 05/04/2561
AGU Summer Program 2018 ประเทศญี่ปุ่น
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 14/02/2561

ปฏิทินคณะ

20/04/2561 12:00:00 - 00:00:00

ประชุมหน่วยนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4

ณ ห้อง Common Room

วิภาดา จี้รัตน์
24/04/2561 11:30:00 - 00:00:00

ประชุมงานศูนย์ออกแบบฯ ครั้งที่ 7/12

ณ ห้องประชุมศูนย์ออกแบบฯ

วิภาดา จี้รัตน์
26/04/2561 11:45:00 - 00:00:00

ประชุมบุคลากรคณะฯ

ณ ห้องประชุมชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
26/04/2561 11:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการแผนฯ ครั้งที่ 4

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
03/05/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
04/05/2561 12:00:00 - 00:00:00

ประชุมหน่วยนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5

ณ ห้อง Common Room

วิภาดา จี้รัตน์
08/05/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ

วิภาดา จี้รัตน์
10/05/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
Flag Counter