ข่าวสารคณะ

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ข่าวงานวิจัย ทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

Tohoka University Japanese Program 2018
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 21/02/2561
ทุนฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 14/02/2561
โครงการ ASEM Work Placement Programme
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 31/01/2561
Fulbright Thai Graduate Scholarship Program
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 26/01/2561

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน / ประกวดแบบ

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ENTANEER FAIR 2018
 • โดย วิภาดา จี้รัตน์
 • 19/02/2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Trian The Trainer
 • โดย วิภาดา จี้รัตน์
 • 19/02/2561
การบรรยายพิเศษเรื่องทุน Erasmus+
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 15/02/2561
Air Asia Fellow Program
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 15/02/2561
AGU Summer Program 2018 ประเทศญี่ปุ่น
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 14/02/2561
โครงการ Waseda Summer Session 2018
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 26/01/2561
โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO)
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 18/01/2561
ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEFL ITP
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 19/12/2560

ปฏิทินคณะ

20/02/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายปฏิบัติการ)

วิภาดา จี้รัตน์
22/02/2561 13:30:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)

วิภาดา จี้รัตน์
22/02/2561 10:00

โครงการอบรมการวางแผนการเงินในอนาคต

ณ ห้องประชุมชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
23/02/2561 11:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
27/02/2561 13:30:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลขึ้นเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2561

วิภาดา จี้รัตน์
27/02/2561 11:30:00 - 00:00:00

ประชุมงานศูนย์ออกแบบฯ ครั้งที่ 5/12

ณ ห้องประชุมศูนย์ออกแบบฯ

วิภาดา จี้รัตน์
01/03/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
08/03/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ครั้งที่ 3

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
Flag Counter