ข่าวสารคณะ

กองพัฒนานักศึกษา ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการงดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


ตามรายละเอียดดังแนบ

ลิ้งที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารแนบ
26/08/2558 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter