ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปฯ และระเบียบการคุ้มครองพันธุ์พืช


ด้วย กรมวิชาการเกษตร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปฯ และระเบียบการคุ้มครองพันธุ์พืช ดังรายละเอียดในไฟล์แนบ
สำหรับคณาจารย์ที่ทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบฯ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp/ หรือติดต่อโดยตรงที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์ 02-940-4214

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
16/11/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter