ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม (ICBIR 2016) ครั้งที่ 4


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม (ICBIR 2016) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีค่าลงทะเบียน สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงาน และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ www.icbir.org จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 และลงทะเบียนเข้าประชุมดังกล่าวภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/12/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter