ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Conservation of the Built Environment: ASEAN Perspective


ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Conservation of the Built Environment: ASEAN Perspective ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน และรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อม นั้น
สำหรับ คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความ (จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559) และร่วมการประชุม (สมัครได้ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559) สมัครได้โดยตรง http://goo.gl/forms/oQX6CEqZ37

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
11/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter