ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความและ/หรือร่วมการประชุมดังกล่าวได้โดยตรง https://ird.rmutto.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
29/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter