ข่าวสารคณะ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2016)


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์และเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2016) ตามรายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

04/02/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter