ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอฟท์บอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)


กองพัฒนานักศึกษา แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอฟท์บอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ตามรายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

04/02/2559 : วิภาดา จี้รัตน์

Flag Counter