ข่าวสารคณะ

เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ กำหนดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อม นั้น
สำหรับ คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครและหลักฐาน (ด่วน เนื่องจากรับจำนวนจำกัด) ได้โดยตรงภายในที่ 1 เมษายน 2559 เมื่อท่านได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโปรดขออนุมัติเดินทางตามสิทธิ์ผ่านหน่วยบุคคลได้โดยตรง

เอกสารแนบ

04/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter