ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้าน วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)


ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้าน วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016) ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นั้น
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมสามารถส่งได้โดยตรงภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ

07/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter