ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 หัวข้อ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society)


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 หัวข้อ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society) ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ http://www.pt.tsu.ac..th/rdi

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter