ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ 75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาสู่สากล


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ 75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาสู่สากล ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรง

เอกสารแนบ

09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter