ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 14th APaCHRIE Conference 2016 ในหัวข้อ Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry


ด้วย วิทยาลัยดุสิตธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 14th APaCHRIE Conference 2016 ในหัวข้อ Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.apacchrie2016.com และสมัครได้โดยตรงที่ www.chrie.org/membership/index.aspx

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter