ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMLF2016


ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Mobile Learning Festival 2016 (IMLF2016) ในหัวข้อ Mobile Learning, Emerging Learning & Learning 2.0 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://imlf.mobi

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter