ข่าวสารคณะ

เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3 – 5


ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
รุ่นที่ 3 อบรมวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 อบรมวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 เมษายน 2559)
รุ่นที่ 5 อบรมวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559)
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจติดต่อได้โดยตรง


เอกสารแนบ

12/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter