ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1st international Research, Development and Extension (RDE) ในหัวข้อ “Research and Extension Management : Key to Sustainable Development in the ASEAN”


ด้วย The Philippine Association of Research Managers, Inc. กำหนดจัดการประชุมวิชาการ 1st international Research, Development and Extension (RDE) ในหัวข้อ “Research and Extension Management : Key to Sustainable Development in the ASEAN” ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อโดยตรงที่ www.phillarm.webs.com

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
18/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter