ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6


ด้วย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีค่าลงทะเบียน สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ http://conference.pim.ac..th โดยจะปิดรับบทความรอบแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และรอบที่ 2 ในวันที่ 18 เมษายน 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
18/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter