ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานและร่วมการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์อย่างเคารพธรรมชาติ


ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์อย่างเคารพธรรมชาติ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจะส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อโดยตรงที่ http://aed.mju.ac.th

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
19/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter