ข่าวสารคณะ

เชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 1st RUSCON


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 1st RUSCON ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีค่าลงทะเบียน สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th โดยจะปิดรับบทความรอบแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
22/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter