ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานนำเสนอใน วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (วารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1


ด้วย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ โดยวารสารจัดอยู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานและดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
22/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter