ข่าวสารคณะ

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2016


เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2016 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เม.ย. 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เอกสารแนบ

24/02/2559 : จามจุรีย์ อินทวงค์

Flag Counter