ข่าวสารคณะ

เชิญสมัครขอรับทุนFellowships for Research in Japan ประจำปี 2559 FY 2016


วช. และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ได้ตกลงให้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) เปิดรับสมัครทุนFellowships for Research in Japan ประจำปี 2559 FY 2016 สำหรับคณาจารย์ที่สนใจขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถติดตามประกาศและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.jsps.go.jp/english และยื่นสมัครขอรับทุนได้โดยตรง (หากท่านที่สนใจจะสมัครขอรับทุน โปรดยื่นขอหนังสือรับรองและใบนำส่งเอกสารก่อน 30 วันทำการผ่านศูนย์วิจัยฯ)

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
25/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter