ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา นั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามกำหนดการ ดังนี้

1. เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียนด้านวิชาการ
2. เวลา 14.00 - 15.30 น. สอบปฏิบัติด้านการสอน
3. เวลา 15.30 - 16.30 น. สอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบนำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) มาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ

09/03/2559 : กิรดา พุ่มพงษ์

Flag Counter