ข่าวสารคณะ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท หรือเอก) จำนวน 3 อัตราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ

09/03/2559 : กิรดา พุ่มพงษ์

Flag Counter