ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter