ข่าวสารคณะ

โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวทางการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (รวมค่าอุปกรณ์ อาหาร ทัศนศึกษา)(ค่ายไป-กลับ) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 **ด่วน รับจำนวนจำกัด** รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สนใจสอบถามเพิ่มเติม 053-942813 หรือ facmu17@gmail.com ทั้งนี้ทางคณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00น. เป็นต้นไปเอกสารแนบ

14/03/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter