ข่าวสารคณะ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าประกวดโครงการ ARCASIA Students’ Architectural Design Competition 2016


สมาคมสถาปนิกสยาม ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ ARCASIA Students’ Architectural Design Competition 2016

รายละเอียดโครงการและสมัครร่วมโครงการได้ตาม link แนบ


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
16/03/2559 : วิภาดา จี้รัตน์

Flag Counter