ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานและร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจะส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อโดยตรงที่ http://btac2016.wordpress.com

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
22/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter