ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2559


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาส่งผลงานได้โดยตรงภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อโดยตรงที่ http://www.nrch.go.th

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
22/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter