ข่าวสารคณะ

เชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559


ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับคณาจารย์ที่สนใจขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 และหากท่านใดต้องการขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.nstda.or.th/ChairProfessor

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
22/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter