ข่าวสารคณะ

เชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IGPG)


ด้วย ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IGPG) สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประการโจทย์งานวิจัยจำนวน 8 โครงการ เพื่อรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึงวัน3 เมษายน 2559 สำหรับคณาจารย์ที่สนใจขอรับทุนฯ ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้โดยตรงที่ ibpg.trf.or.thที่

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
24/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter