ข่าวสารคณะ

สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา ขอความร่วมมือคณะฯและบุคลากร ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น ณ ศาลาธรรม มช.
ลิ้งที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารแนบ
01/04/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter