ข่าวสารคณะ

หนังสือสารคดีเรื่อง บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทหนังสือสารคดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้จัดทำหนังสือสารคดีเรื่อง “บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย” ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทหนังสือสารคดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หนังสือสารคดีเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกภาคสนามวิจัยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท 4 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ คุณไพลิน ทองธรรมชาติ และคุณอินทนนท์ สุกกรี ที่ได้ออกเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ไทใหญ่ เพื่อค้นหาแบบแผนบ้านเรือนของพี่น้องไททั้ง 6 กลุ่ม ในอินเดีย อันมีไทพาเก ไทคำตี่ ไทคำยัง ไทตุรุง ไทอ้ายตอน และไทอาหม ในพื้นที่ 2 แคว้น คือ อัสสัม และอรุณาจัลประเทศ เป็นระยะเวลา 15 วัน ใน 17 บ้าน มีเส้นทางจากเมืองกัลกัตตาสู่เมืองดิบรูการ์ มาเฆริตา น้ำทราย กฺยองคำ โยรหัต โคละฆาต และสิพสาคร

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี จะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้จัดทำหนังสือสารคดีเรื่อง บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทหนังสือสารคดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หนังสือสารคดีเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกภาคสนามวิจัยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท 4 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ คุณไพลิน ทองธรรมชาติ และคุณอินทนนท์ สุกกรี ที่ได้ออกเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ไทใหญ่ เพื่อค้นหาแบบแผนบ้านเรือนของพี่น้องไททั้ง 6 กลุ่ม ในอินเดีย อันมีไทพาเก ไทคำตี่ ไทคำยัง ไทตุรุง ไทอ้ายตอน และไทอาหม ในพื้นที่ 2 แคว้น คือ อัสสัม และอรุณาจัลประเทศ เป็นระยะเวลา 15 วัน ใน 17 บ้าน มีเส้นทางจากเมืองกัลกัตตาสู่เมืองดิบรูการ์ มาเฆริตา น้ำทราย กฺยองคำ โยรหัต โคละฆาต และสิพสาคร

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี จะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
13/03/2560 : วิภาดา จี้รัตน์

Flag Counter