ข่าวสารคณะ

เชิญสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) สำหรับคณาจารย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrct.go.th และส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

: เอกสารแนบ
: ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
22/05/2560 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter