ข่าวสารคณะ

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าสล่าล้านนา


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. จัดโครงการบริการวิชาการออกสู่ชุมชนโดยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้า สล่าล้านนา” ดังนี้

- กิจกรรมที่ 2 : การสืบสานงานช่างลายคำล้านนา เรียนระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ รับจำนวน 20 คน หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 053-277855, 096-2535393 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล sutidas48@gmail.com Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กำหนดการเรียน ได้ทางไฟล์แนบด้านล่างนี้

*** เป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ***: เอกสารแนบ

10/07/2560 : สุธิดา สุมณศิริ

Flag Counter