ข่าวสารคณะ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราเงินเดือน 11,120 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


: เอกสารแนบ

03/07/2560 : กิรดา พุ่มพงษ์

Flag Counter