ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program ประจำปี 2563


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program ประจำปี 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เข้าร่วมการฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศเยอรมนีและเบลเยี่ยม ระยะเวลา 2 - 6 เดือน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเหมาจ่าย รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

21/11/2562 : รสลินดา แอลเล็น

Flag Counter