ข่าวสารคณะ

โครงการ Winter Program 2019, Nagasaki University


Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ Winter Program 2019 ระหว่างวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีค่าสมัครคนละ 95,000 JPY ซึ่งครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ บริการรับ-ส่ง สนามบิน ฯลฯ นักศึกษาที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดอละส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

25/11/2562 : รสลินดา แอลเล็น

Flag Counter